Ссылки доступа

Тожикистон мактаблари уқитишнинг ғарбча моделига ўтмокда


Тожикистон мактабларида бошлангич синф муаллимлари янги уқув йилини таълимнинг янги усулини қуллашдан бошлашади. Тожикистон таълим ва фан вазирининг уринбосари Латофат Назированинг айтишича мактаб уқитувчилари танқидий фикрлаш малакасини ривожлантиришга мулжалланган бу инновацион услубни муваффақиятли амалга ошириш мақсадида ёзги таътил мобайнида тайёргарликдан утган.

Унга кўра ушбу метод Компетент таълим деб номланиб Америкалик рухшунос ва педагог Бенжамин Блум томонидан ишлаб чиқилган ва бу метод гарбда жуда мащхурдир, муаллифнинг ишончи комилки таълим олишда қулай шароитлар яратиш оркали уқувчиларнинг кобилиятини инобатга олган холда таълимда тенглиликка эришиш мумкин ва уларнинг билим олишни давом эттиришларини янада рагбатлантириш мумкин.

Таълим ва фан вазирлиги бошлангич синфлар учун янги дарсликларни ишлаб чикди. Талимга ижодий ёндашувнинг ташаббускорларидан бири Азим Бойзоевнинг фикрига кура анги метод ёдлашни инкор этиб утилаётган фанни идрок этиш ва уни тушунишга ургу беради.

Утган йили мамлакатнинг таълим ва фан вазирлиги томонидан 55 мактабда ушбу янги уқитиш методикасини амалга татбик килдан эди. Натажалар муваффакиятли яиккани амалда яққол намоён булгач бу методни бошқа мактабларда ҳам йулга қуйишга қарор қилинган. Таълим ва фан вазирлиги мулозимларининг айтишларича ушбу методни мактабларнинг юқори синфларида хам қуллаш кузда тутилган.

XS
SM
MD
LG